Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of de voorwaarden.

Uw hypotheek

Hier vindt u informatie over de kenmerken van uw hypotheek en informatie over het doorvoeren van wijzigingen.


U wilt iets wijzigen aan uw lening?

Door veranderingen in uw situatie, kan het zijn dat u iets wenst te veranderen aan uw lopende lening. Het wijzigen van uw lening kan fiscale en financiële gevolgen voor u hebben. Het is daarom belangrijk dat u zich laat adviseren door een financieel adviseur. De adviseur kan uw situatie goed beoordelen en u helpen bij het maken van de juiste keuzes.

U kunt hierbij denken aan:

  • Ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid.
  • Veranderen van aflossingsvorm.
  • Veranderen van de (levens)verzekeringen, die bij uw hypotheek horen.
  • Veranderen van de periode dat uw rente vaststaat.
  • Vervroegd (gedeeltelijk) aflossen van uw hypotheek.

Heeft u besloten om uw hypotheek te wijzigen, dan raden wij u aan om dit goed met uw financieel adviseur te bespreken. De financieel adviseur dient uw verzoek in bij Amstelstaete Hypotheken.


Een aantal zaken om rekening mee te houden

De waarde van uw woning verandert

Is uw lening groter dan de waarde van uw woning? Dan loopt u het risico dat u op het einde van de looptijd uw lening niet helemaal kunt aflossen. Bespreek dit risico met uw financieel adviseur.

Heeft u een levens- of beleggersverzekering?

Houdt de waarde van deze verzekering goed in de gaten. Het kan zijn dat de polis niet het verwachte eindkapitaal opbrengt. Hierdoor kan het zijn dat u niet het volledige bedrag kunt aflossen wat we afgesproken hebben. Bespreek dit risico met uw financieel adviseur.

Heeft u een leningdeel waarop u niet aflost gedurende de looptijd?

Als u een aflossingsvrij leningdeel heeft, moet u zelf het geld bij elkaar sparen om dit leningdeel aan het einde van de looptijd terug te betalen. Bespreek uw mogelijkheden met uw financieel adviseur.


Extra aflossen?

Als u extra wilt aflossen op uw hypotheek  kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer 58.81.17.579 IBAN NL59ABNA0588117579  t.n.v. Amstelstaete Hypotheken onder vermelding van:

"extra aflossing, leningnummer + leningdeelnummer"

U kunt per jaar 10% tot 15% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen.  U kunt dit terugvinden in de algemene voorwaarden van uw lening.

Een extra aflossing kan fiscale gevolgen hebben. Laat u daarom goed adviseren door uw adviseur.


Uw rente

Opbouw van het rentetarief

Uw rente is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

  • Basistarief
  • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten: deze opslagen dekken de kosten van de risico’s die wij lopen met het verstrekken van hypotheken. Bijvoorbeeld het offerterisico en het risico van vervroegd aflossen
  • Individuele risico-opslagen
  • Doorlopende kosten: hiermee dekken wij een deel van onze bedrijfskosten, zoals kosten voor regelgeving
  • Winst: deze opslag voegen wij toe aan ons vermogen. Daarmee komen wij tegemoet aan de vermogenseisen van De Nederlandsche Bank. Zo ontstaat nieuw vermogen dat ons in staat stelt hypotheken voor toekomstige klanten te financieren.

De hoogte van de onderdelen is variabel en beinvloeden allemaal de hoogte van de rente.

Variabele rente

Variabele rente kan iedere maand anders worden.  Dit betekent dat een wijziging van één van bovenstaande onderdelen direct gevolg heeft voor de variabele rente. Uw maandbedrag kan dalen maar ook sterk stijgen.  Kunt u een stijging van uw lasten niet opvangen? Bespreek dit risico met uw financieel adviseur.

U heeft een variabele rente en deze wijzigt?

Dan informeren wij u. Wij informeren u ook over welk onderdeel de wijziging veroorzaakt.


Restschuld bij verkoop van uw woning?

Om verschillende redenen kunt u te maken krijgen met een restschuld op uw hypotheek. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar u moet er wel rekening mee houden. Als u over voldoende spaargeld beschikt, kan de restschuld worden betaald uit eigen middelen. Als dat niet dit het geval is, kan er gekeken worden naar andere oplossingen.

Restschuld financieren

Als u een hypotheek heeft bij Amstelstaete Hypotheken en u heeft een ander huis gekocht die ook door Amstelstaete Hypotheken wordt gefinancierd, onderzoeken wij of het mogelijk is de restschuld mee te financieren op het nieuwe huis. U mag de hypotheekrente die u betaalt over de restschuld maximaal 15 jaar aftrekken van de belasting. Dit geldt alleen als de restschuld ontstaat bij verkoop van uw huis (los van de reden) en dit huis overdraagt bij de notaris in de periode van 29 oktober 2012 tot met 31 december 2017. Wij kijken wel of de nieuwe lening (inclusief meegefinancierde restschuld) betaalbaar is voor u. Er is geen standaardoplossing voor hoe u moet omgaan met een eventuele restschuld. Per persoonlijke situatie kan de oplossing verschillend zijn. Daarom is het belangrijk om een totaalbeeld van uw situatie te hebben.

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft afgesloten, dan kan Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaarden deze restschuld kwijtschelden. Op de website van NHG vindt u meer informatie.

Meer informatie?

Heeft u een hypotheek van Amstelstaete Hypotheken en wilt u of moet u uw huis verkopen en verwacht u een restschuld? Dan is het belangrijk om contact op te nemen met uw financieel adviseur en/of met onze afdeling Client Services. Onze afdeling Client Services is bereikbaar via 070 342 5000. Samen bespreken we de eventuele mogelijkheden en oplossingen.


Contactgegevens:

Amstelstaete Hypotheken BV
Postbus 380
2501 BH Den Haag
E-mail info@amstelstaetehypotheken.nl

Onze afdeling Client Services is bereikbaar op telefoonnummer 070 – 342 5000. Vermeld altijd uw leningnummer in uw brief, e-mail of in het telefoongesprek. U kunt uw leningnummer terugvinden op bijvoorbeeld uw offerte of jaaropgave.

De administratie (het beheer) van leningen van Amstelstaete Hypotheken wordt uitgevoerd door Stater.

Adresgegevens:
Stater
Postbus 2687
3800GE Amersfoort

Amstelstaete Hypotheken is aangesloten als aanbieder van hypothecair krediet bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer is 12000074

Handelsregister Kamer van Koophandel Den Haag 27169418